Valmiit projektit

Luotettavuus ja Tarkkuus

Raktiva Oy:ssä uskomme, että jokainen projekti ansaitsee täydellisen huomion myös yksityiskohtiin. Tämä ei ole vain lupaus, vaan se on tapa, jolla toimimme.


Aikataulussa ja Budjetissa

Me ymmärrämme, kuinka tärkeää on pysyä aikataulussa ja budjetissa. Raktiva Oy on tunnettu luotettavuudestaan ja täsmällisyydestään.


Tarjoamme toimivia ratkaisuja kalusteiden asennuksiin sekä koko keittiön saneeraukseen. Kauttamme myös erikoismittaiset kalusteet kilpailukykyiseen hintaan.

Ulkotyöt

09.10.2022

Kauttamme toimivat ratkaisut terasseihin, portteihin panelointeihin ja aitoihin. Ota yhteyttä niin katsotaan yhdessä sopiva ratkaisu juuri teille.

Pintaremontit

09.10.2022

Pinnat päivitystä vailla? Ota yhteyttä ja keksitään juuri teille toimivin ratkaisu pintojen uusimiseen. Oli kyseessä sitten maalaus ja tasoitetyöt, paneloinnit, levytykset tai vaikkapa hirsipintojen vaalentaminen saamme homman hoidettua.

Varesjoen kiveäminen: 2023 Helmi-ohjelma 

Tilaaja: Varsinais-Suomen ELY-keskus

Puron ennallistaminen kiveämällä on tärkeä toimenpide, jonka tavoitteena on palauttaa purojen ja jokien alkuperäinen, luonnollinen tila. Tämä on erityisen merkittävää vaelluskalojen, kuten purotaimenten, kannalta, sillä nämä kalat ovat riippuvaisia terveistä vesistöistä lisääntymiseensä ja kasvuunsa.

Kiveäminen on yksi keskeinen menetelmä puron ennallistamisessa. Tämä toimenpide sisältää suurten kivien ja lohkareiden sijoittamisen puron tai joen uomaan. Kivien tarkoituksena on luoda monipuolinen virtausympäristö, joka jäljittelee luonnollista vesistöä. Kivet auttavat muodostamaan syvänteitä ja matalikkoja, jotka ovat elintärkeitä monille vesistöissä eläville lajeille.

Hyödyt Vaelluskaloille

Kiveäminen edistää vaelluskalojen elinympäristön monimuotoisuutta ja laatua. Se luo kaloille paikkoja lepäämiseen, piiloutumiseen ja saalistamiseen. Lisäksi, kivet auttavat stabiloimaan uomaa, mikä vähentää eroosiota ja sedimentin kulkeutumista, parantaen näin veden laatua. Purojen ennallistaminen kiveämällä on myös olennaista kalojen kutualueiden palauttamiseksi ja ylläpitämiseksi.


Mielahden lähteikön ennallistamien: 2023 Helmi-ohjelma 

Tilaaja: Varsinais-Suomen ELY-keskus

Lähteikön ennallistaminen patoamalla vanha metsäoja on monimutkainen ja herkkä työ, jossa korostuu luonnon kunnioitus ja ympäristön huomioonottavat työmenetelmät. Tämä projekti toteutettiin vaikeakulkuisella alueella, missä suurin osa työstä suoritettiin käsityönä ilman suuria koneita, mikä korostaa hankkeen ekologista lähestymistapaa.

Vanhan metsäojan patoaminen oli suunniteltu palauttamaan lähteikön luonnollinen tila ja monimuotoisuus. Metsätalouden toimet ovat muuttaneet alueen elinympäristöjä, mikä on heikentänyt paikallista biodiversiteettiä. Tavoitteena oli luoda edellytykset monille jatkuvasta pohjaveden saannista riippuvaisille lajeille, kuten uhanalaiselle harsosammaleelle, sekä parantaa alueen vesien laatua.